Powitanie wiosny w Burkacie

Pierwszy Dzień Wiosny pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Burkacie witali wraz             z uczniami klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie oraz ich wychowawcami. Dzieci witały wiosnę śpiewem i radosnymi okrzykami. Wszyscy uczestnicy udali się wraz z przygotowaną przez panie z biblioteki  Marzanną na przemarsz po najbliższej okolicy. Korowód stworzony przez uczniów i nauczycieli był niezwykle kolorowy,  gdyż każde dziecko miało kolorowy strój. Na koniec nastąpiło tradycyjne palenie Marzanny przed budynkiem biblioteki, a później wszyscy udali się w odwiedzinach do biblioteki.