Kurs pierwszej pomocy

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Burkacie odbył się kurs pierwszej pomocy, przeprowadzony dla bibliotekarzy przez Pana Marcina Pisarskiego.