Zapraszamy serdecznie

Spotkanie DKK w Burkacie

17 maja przed biblioteką w Burkacie odbyło się spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, podczas którego omawialiśmy bajkową powieść Jodi Picoult „Z innej bajki”. Było to wyczekane spotkanie, w którym mogliśmy się spotkać stacjonarnie przed biblioteką w całym składzie Dyskusyjnego Klubu z zachowaniem reżimu sanitarnego.

60-lecie pożycia małżeńskiego

10 maja Wójt Gminy Działdowo Mirosław Zieliński z Dyrektor BCK Burkat Aleksandrą Kowalską oraz panią podinspektor Justyną Rosińską mieli przyjemność złożyć życzenia Państwu Jadwidze i Stanisławowi Rychcik z Uzdowa z okazji 60-lecia pożycia małżeńskiego i wręczyć drobne upominki. Szanownym jubilatom życzymy dużo radości, pomyślności i jeszcze wiele wspólnych lat w zdrowiu i miłości.

Dziękujemy!

Z okazji „Dnia Bibliotekarza i bibliotek” pracownicy biblioteki z Burkatu otrzymali piękne kwiaty i słodki upominek od naszej niezawodnej Pani Sołtys Krystyny Wasiak. Dziękujemy na pamięć!!!

Spotkanie DKK w Burkacie

W piątek 30 kwietnia odbyło się spotkanie on-line Klubowiczów z Dyskusyjnego Klubu Książki w Burkacie, podczas którego omawialiśmy powieść kryminalną Roberta Galbraith „Wołanie kukułki”. Dziękujemy za zaangażowanie i frekwencję wszystkim naszym Klubowiczom.

Dziękujemy!

Dziś naszą bibliotekę odwiedziły Przedszkolaki wraz z Wychowawcami z Punktu Przedszkolnego w Burkacie przy Szkole Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie. Choć była to bardzo króciutka wizyta, chcemy bardzo podziękować za pamięć i piękne laurki oraz upominki, które otrzymaliśmy z okazji Dnia Bibliotekarza. Jesteście wyjątkowi i niezawodni, jak zawsze. Dziękujemy !!!

Więcej „Dziękujemy!”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Na terenie całej Polski trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24:00. Zakończy się 30 września 2021 r. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Celem NSP 2021 jest:

  • zebranie informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o społeczno-ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym; 
  • analiza zmian, jakie zaszły w procesach demograficzno-społecznych i ekonomicznych w zakresie: ludności, stanu mieszkań i budynków oraz gospodarstw domowych i rodzin w powiązaniu z warunkami mieszkaniowymi na przestrzeni lat 2011–2021; 
  • dostarczenie informacji w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską; 
  • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby innych niż EUROSTAT organizacji międzynarodowych (m.in.: FAO, OECD);
  • aktualizacja operatu do różnotematycznych badań reprezentacyjnych prowadzonych na próbie gospodarstw domowych (w latach następnych).

Jak jest przeprowadzany?

Obowiązkowym sposobem przekazania danych w spisie jest samospis internetowy przeprowadzany za pośrednictwem interaktywnej aplikacji formularzowej dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem https://nsp2021.spis.gov.pl

W przypadku braku dostępu do Internetu można spisać się przez telefon dzwoniąc na infolinię spisową 22 279 99 99.

W przypadku osób niemogących dopełnić obowiązku samospisu, dane będą zbierane przez rachmistrzów w drodze wywiadu telefonicznego (od początku maja) lub bezpośredniego. Realizacja wywiadów bezpośrednich będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju.

Dodatkowo w każdym urzędzie miasta i gminy oraz urzędzie statystycznym dostępne jest stanowisko komputerowe, gdzie można się spisać, z pomocą pracownika gminy/urzędu.

Kto jest objęty obowiązkiem spisowym?

  • osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;
  • osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; 
  • mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami.

Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie, na zasadach określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie danych osobowych. Dane osobowe od momentu ich zebrania stają się danymi statystycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną. Zasada tajemnicy statystycznej ma charakter absolutny, jest wieczysta, obejmuje wszystkie dane osobowe i nie przewiduje żadnych wyjątków dających możliwość jej uchylenia.

Masz pytania? Skontaktuj się:

Infolinia spisowa: 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

                wew. 1 – „Spisz się przez telefon”

                wew. 2 – Pomoc i informacje o NSP 2021 oraz weryfikacja rachmistrza

Więcej informacji na temat NSP 2021 dostępne jest na stronie: https://spis.gov.pl