Pokaz udzielania pierwszej pomocy w świetlicy w Wysokiej