Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej w świetlicy w Filicach

Dzieci ze Świetlicy BCK w Filicach miały okazję wziąć udział w warsztatach pierwszej pomocy przedmedycznej, którą przeprowadziło OSP Uzdowo.