Dzień pieczonego ziemniaka w świetlicy w Myślętach