Zabawy, gry i tańce w świetlicy w Niestoi z najmłodszymi dziećmi.