Spotkanie mieszkańców na świetlicy w Pierławkach

W świetlicy w Pierławkach odbyło się spotkanie choinkowe połączone z Dniem Babci
i Dziadka. Mieszkańcy z zaciekawieniem i wielką uwagą obejrzeli występy dzieci
i młodzieży. Było dużo fajnej zabawy i miłych wrażeń.