Mali Czytelnicy w bibliotece w Gnojnie

Kolejne dzieci z biblioteki w Gnojnie otrzymały książeczki i dyplomy w kampanii „Mała książka wielki człowiek”.