Promocja tomiku wierszy Edwina Kłosowskiego

W Turzy Wielkiej 22 lutego odbyło się spotkanie, promujące tomik wierszy Pana Edwina Kłosowskiego, członka Działdowskiej Kuźni Słowa. Zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Działdowskiej Kuźni Słowa oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Burkacie. Spotkanie prowadziła Renata Buczyńska. Podczas rozmowy z bohaterem wieczoru, odczytano kilka pięknych, wzruszających, ale też zabawnych wierszy. Muzyczną oprawę wykonali młodzi artyści, Jakub Krajkowski oraz Patrycja Szczęsna. W spotkaniu uczestniczyło około 70 osób, m.in. Paweł Cieśliński – Starosta Powiatu Działdowskiego, Mirosław Zieliński – Wójt Gminy Działdowo (główny finansujący tę publikację), Krystyna Wasiak – Przewodnicząca Rady Gminy Działdowo, Radni Powiatu Działdowskiego: Witold Ostrowski i Dariusz Frejnik, Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Zdrowia w Urzędzie Gminy Działdowo – Danuta Smereczyńska , Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Jacek Szudrewicz, Sekretarz Gminy Działdowo Jan Świniarski, Kierownik GOKiS Mieczysława Skała, Sołtys Turzy Wielkiej Łukasz Zawada, Dyrektor SP w Burkacie Małgorzata Lorkowska, Dyrektor SP w Turzy Wielkiej Krzysztof Kalczyński, członkowie SDKS   oraz członkowie grupy poetyckiej „Nasza Poezja Pisz lub Czytaj” z Mławy . Na spotkanie licznie przybyli też mieszkańcy Turzy Wielkiej oraz rodzina Pana Edwina.