Zapraszamy na NOC BIBLIOTEK

Osoby chętne do nocowania w bibliotece zapraszamy do naszej biblioteki  do dnia 3 października.

Tydzień Zakazanych Książek

Już po raz piaty w Polsce obchodzony jest Tydzień Zakazanych Książek. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na kwestie wolności słowa, cenzurę i zakazane publikacje.

Podczas Tygodnia Zakazanych Książek, który trwa w tym roku od 27 września do 3 października zapraszamy do naszej biblioteki, po niektóre z  takich dzieł.

Więcej „Tydzień Zakazanych Książek”

Dzień „Pieczonego Ziemniaka” w Niestoi

W   świetlicy w Niestoi jesień przywitaliśmy Świętem Pieczonego Ziemniaka.

Nie zabrakło ziemniaka w wersji kulinarnej, były:  placki ,frytki, kluski i

pieczone w ognisku. Nie obyło się bez konkursu  wiedzy na temat ziemniaków oraz

wielu wesołych zabaw min. szukanie ziemniaków, wykopki oraz inne.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji imprezy.

Więcej „Dzień „Pieczonego Ziemniaka” w Niestoi”

Piknik integracyjny w Sławkowie

W sobotę 21 września w Sławkowie odbyło się ,, Pożegnanie Lata ” oraz ,,Święto Pieczonego Ziemniaka „. Piknik rodzinny to wspaniała zabawa i dobra okazja do spotkania i rozmów mieszkańców. Impreza zorganizowana została przez sołtysa i radę sołecką oraz sponsorów którym bardzo dziękujemy.

Więcej „Piknik integracyjny w Sławkowie”

Program Działania Instytucji Kultury

Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo

 

I.Misja

Misją Biblioteki – Centrum Kultury Gminy Działdowo jest dążenie do wysokiego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania i przechowywania zbiorów. Świadczenie usług informacyjnych z uwzględnieniem powszechnego i bezpłatnego dostępu do Internetu mieszkańcom Gminy oraz praca kulturalno – oświatowa na rzecz społeczności lokalnej. Rozwój kultury, przekazywanie wartości  i umiejętności oraz zachowanie wielokulturowego dziedzictwa i tradycji. Stworzenie dogodnych warunków dla dzieci, młodzieży i osób starszych do angażowania się w przedsięwzięcia związane z amatorskim ruchem artystycznym. Podnoszenie w społeczności lokalnej poziomu wiedzy i umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii, zwłaszcza w dziedzinie kultury, sztuki i filmu. Dbanie o rozwój pracowników.

 

II.Wizja

Wizją Biblioteki – Centrum Kultury Giny Działdowo jest rozwój bibliotek poprzez zastosowanie różnych form pracy z czytelnikiem bez względu na wiek. Rozwijanie zainteresowań mieszkańców. Stanie się środkiem informacji, komunikacji społecznej i kultury. Integracja środowiska lokalnego.

Biblioteka – Centrum, Kultury będzie animować działania kulturowo – społeczne, wszechstronnie edukować do aktywnego uczestnictwa w kulturze i zapewnić różnorodne formy spędzania wolnego czasu. Wprowadzać nowe różnorodne projekty w swoim programie uwzględniać będziemy sprawdzone, dotychczasowe formy, wprowadzać nowe projekty, nowe technologie, uwzględniać mobilność działań artystycznych i wielość źródeł finansowania.  Dzięki temu staniemy się żywym centrum kulturalnym, w którym będzie pracował aktywny, kompetentny i kreatywny zespół ludzi. Budynki będą nowoczesne, wielofunkcyjne, pozbawione barier dla osób niepełnosprawnych, a jego wnętrza staną się przyjaznym miejscem spotkań i działań kulturalnych.

 

III.Cele

Naszym celem głównym jest wzmocnienie pozycji Biblioteki – Centrum Kultury                            w społeczności lokalnej.

Będziemy robić to poprzez:

Zakup i uzupełnianie zbiorów zgodnie z potrzebami środowiska.

Komputerowe opracowanie zbiorów.

Promowanie działań Biblioteki – Centrum Kultury na stronach internetowych biblioteki               i Gminy.

Rozwijanie sieci bibliotecznej.

Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedza i sztuką.

Tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego.

Podejmowanie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami na terenie Gminy i Miasta Działdowo.

Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów, projekcji filmów.

Organizowanie wystaw artystycznych.

Organizowanie i wspieranie imprez  artystycznych i rozrywkowych.

Prowadzenie zajęć i warsztatów artystycznych oraz kół zainteresowań.

Współpraca z placówkami oświatowymi w zakresie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Prowadzenie form podnoszenia kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii.

Rozbudowa i modernizacja placówki.

Zakup nowoczesnego wyposażenia i technologii do placówek.

Szkolenia kadry.

Do góry